VISI & MISI

Perguruan Al-Azhar mempunyai visi:

Wadah intelektual muslim dan muslim inetelektual.

Sedangkan misinya:

Melaksanakan pendidikan dengan dua muatan dan satu ciri khas.
Pertama, bermuatan iman dan taqwa di qalbunya. Dan kedua, bermuatan ilmu dan teknologi dalam akal pikirannya.
Satu ciri khas adalah berakhlakul karimah dalam mengamalkan hablum minallah dan hablum minannas.

TUJUAN PENDIDIKAN

Tujuan pendidikan Al-Azhar adalah melahirkan generasi muda yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, cemerlang dalam gagasan, menarik dalam penampilan, tanggap terhadap perubahan dan amanah dalam bertugas dan mempunyai daya saing tinggi.

KARAKTER SISWA

  1. Menegakkan sholat lima waktu dan rutin membaca Al-Quran.
  2. Berakhlak mulia dalam ucapan, sikap dan perbuatan.
  3. Tidak melawan guru dan orangtua.
  4. Belajar tekun dan berdisiplin.
  5. Rapi dalam penampilan dan membudayakan hidup bersih.